�������� ���., �������� �����,
�. �������, ��. ������, 28�

�������
 • ������������� ��������� �������� ����������
 • ������������� ���������
  ��������������
 • ������������������ ����,
  ������, ������

 • ����� �����

 • ����

 • ����������

 • ������

 • �����������

 • ���������

 • ����������� �������

 • �����������

 • ������������, ������, OSB

 • ��������������

�����!!!
����������:
35*180*6000 � 80 ���./���.�.
����-���� 35*135*6000 � 60 ���./���.�.
21*83*3000 � 25 ���./���.�.
������ ���������� ����� 20*40*3000 � 13 ���./���.�.
�������� ����� 35*135*6000 � 60 ���./���.�.
��������� �15; �35; �50; XPS
���������� URSA; IZOVER; IZOROC

�������� "������"

�������� "������" ������ ���� ������ � 1998 ����. ������� - ��� ���� �� ������� ������������� �������� ������� � ��������� �������, ����������� � ������� � � �������� ������� ������������ � ���������� ���������, ������ ����������� ������� � ������������� ���������.

������� ���� ������ �� ����� � ���, ����� ������������ ����� �������� � ������� ���������� � ������������ ��������� ���������� �������� �� ��������� ����.

������� ����������� �������� ��� ���������� ��������� ����������� ���������. ��� ����������� ��������� �����������, ��� ��� ����������� �������� ��������� �������� ���������� ����� � ����������� ��� ������� � ����������� �����������.

�� ���� � ������� � ��� ������������ ����� ������������� ������������ � ���������� ���������:

- ����������,
- ���������,
- ���������,
- �����������,
- ����,
- ����� �����,
- ������,����,
- �����,
- ���������,
- ����������,
- ������,
- �����������,
- �������,
- �������,
- ���� � ������ ������.

��� ������������ ���������� ��������� �������������� ������������, ������������� � ������ ���� ����������� ����������. ��� ������� ���������� ���������� ����� �� ��������� ������� ��� ������� �������� �������� ������������� ���������. ��� ������ ���������������, ������� �� ������ ���������� � ��� ���������������.

���� �� �� ��� � �� ������ ������������ � �������, �� ������ ������� ���������������� ������, ������ �� ����� � ����� ������� ���������������. �� ������ ��������� � ����� ������������ �� �������� (4742) 48-92-42, � �� ������� �� ��� ���� �������.

�� ��������� ����� �������� ����������� �� �������������� � ����������� ������� ���������� ���������. ������� ������ ���������� �������� "����" (��������), "��������" (��������), "������" (���������), "���-������" (������), ������� ������ ���� ��������������� ������ � ������ �������.
������ �������� � �������-�������������� ��������� ��� ���������� ��� ��������� �� ��������� �����.

������������� ����� �������� - �����������-����������� ��������� �����������. �� ����� ������ �� ���� ����� � �������� �������� ���� ������ � ������ ������� ��������� - �� ������� ��������� ������� ����, ������������ ��������, �� ��������� �����������.

��� ������ � ��������� ���� �������� ���������� �������������� ������, ����������� ���������� ������������� ������� �� ������������ � ���������� ���������, � ����� �������� ��������� �����, ������������ �� �����������, ���������� � ���������� ������ ��������������.

����� ������������ ����� �������� ������������ ����������������, ���������� � ���������� ����������� ����������, � ����� ������� ���������� ��������� �������� ������� � �������� �������.

����� ���� ������ ��� � ����� ����� ��������!

�������� ���., �������� �-��, �. �������, ��. ������, 28�

�������/����: (4742) 40-46-50
(4742) 48-92-43, 48-92-42

E-mail: